Wednesday, May 24, 2006

Boogers!!!

Mudflaps!

Kumquats!

Le-thar-gic!